Sara


Given Name Sara

GENDER: Feminine
PRONOUNCED: SAH-rah (Spanish, Finnish, Dutch, Polish), ZAH-rah (German), SER-ə (English), SAR-ə (English), SAH:-rah (Arabic)

Meaning & History
Form of SARAH.

You may also like